Välkommen till Driftakademien

Årsmöte i Driftakademien! Den 19 Mars kl 15:00

Välkommen till årsmöte i driftakademien, detta blir ett viktigt årsmöte så vi hoppas så många som möjligt kan komma!

Plats: Olof Palmes gata 31, Stockholm, i Svensk Fjärrvärmes lokaler.

Senaste anmälan till info@driftakademien.com, den 13 mars!

Varmt välkommen!! Styrelsen

I år är det 25-års jubileum, reservera datumet!

Driftakademiens 25-årsjubileum kommer att hållas den 11 juni.

Plats: Meddelas senare men reservera datumet!!